1273. Nain, silke på silkesvarp

Objektsbeskrivning
NAIN, old, silke på silkesvarp, 636 x 412 cm
PROVENIENS
Beställd av högt uppsatt familj som lämnade Iran vid revolutionen 1979.