1102. Spegel, sengustaviansk, av Pehr Ljung

Objektsbeskrivning
PEHR LJUNG (ornamentbildhuggare i Stockholm 1743-1819) tillskriven, spegel, sengustavianskt stockholmsarbete, träskuren dekor, sannolikt originalförgyllning med polerad guld och slagmetall, krönet med turkosmålad botten, dekor av lyra, trumpeter och ymninghetshorn, sidorna palmetter och fleuronger, ramen med pärl- och bladstav, baksida med påskrift Direkteuren Björk, originalbakstycke, fasettslipade kvicksilverfolierade glas, 195 x 92 cm; krönet något slaget/med förstärkning, obetydliga dekorskador

LITTERATUR:
Ingrid Sjöström, red.: Haga - Ett kungligt kulturarv, Karlstad 2009, sidan 148, jämför skurna dekorer utförda av Pehr Ljung 1791

Spegeln tillhör troligen Pehr Ljungs senare arbeten från omkring 1800, då inredningen av det nya Haga slott genomfördes, vilket blev ett av Ljungs sista uppdrag.