1074. Baljfåtöljer, sengustavianska, av Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
EPHRAIM STÅHL (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), två mycket snarlika baljfåtöljer, sengustavianska stockholmsarbeten, i den egyptiserande stilen, träskuren dekor och pastellage, förgyllda, uppsvängd rygg med bladstav, armlän med skulpterade sfinxhuvuden, sarger med bladstav, fleuronanfanger, bladhölstrade kannelerade framben, sabelformade bakben; lagningar, retuscher, bakre fotavslut kompletterade

LITTERATUR:
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför snarlika typer av baljfåtöljer, sidan 70, 94, 225ff samt 235

Baljfåtöljerna tillhör en modell som Ephraim Ståhl utförde omkring år 1800 med helt träskuren dekor, för att under 1800-talets första decennier istället gjuta dekorerna delvis i pastellage. Träskurna exemplar återfinns i de kungliga inredningarna från den sengustavianska eran, såsom i änkedrottning Sofia Magdalenas våning på Stockholms slott eller i inredningarna för hertig Karl på Rosersbergs slott.På Strömsholms slott återfinns 14 stycken förgyllda baljfåtöljer av Ståhl, alla med skurna sfinxhuvuden och svängda bockfötter, dessa fåtöljer flyttades från Stockholms slott till Strömsholm av kung Karl XV.

Att de egyptiserande möblerna fick stort genomslag i framförallt de kungliga inredningarna, beror på Napoleon Bonapartes beryktade fälttåg till Egypten. Den blivande kejsaren lät under det franska styret kartlägga och dokumentera det faraoniska Egypten, ett arbete som kom att avspeglas i det tidiga 1800-talets bronser, inredningskonst och möbler. Den gåtfulla sfinxen blev ett populärt dekorelement, vilket passade utmärkt för scenografin i miljöerna kring hertigen Karl, som vurmade för ordensväsen och den symbolvärld vilken omgav de rituella ceremonierna.