1034. Grande Coupe, parisarbete, Restauration

Objektsbeskrivning
GRANDE COUPE, högklassigt parisarbete, Restauration, Gérard-Jean Galles krets, matterad och polerad brännförgylld brons, rund sockel på tassfötter, basen med reliefdekor av thyrsosstav med vinlövsrankor, knästående kvinnor och ymnighetshorn, torchèrer, stående bevingade karyatider bärande korg, sargen med rosbårder, genombruten dekor av akantus och fleuronger, höjd 52,5 cm; korgen med smärre lagningar och äldre förstärkning
LITTERATUR:
Hans Ottomeyer & Peter Pröschel: Vergoldete Bronzen, band I-II, München 1986, jämför bordsuppsatser sidan 384ff, jämför Gérard-Jean Galles modell för bordsuppsats sidan 711

Under empiren skedde en omfattande uppdatering av den kungliga taffeln och dess dukning, i form av bordsuppsatser, etagèrer, kandelabrar, plateauer och bordsdekorationer. Centralt på bordet placerades en bordsuppsats, Grande Coupen, på en bordsplateau, som kunde reflektera de häpnadsväckande arrangemangen av blommor eller frukt. De dyrbara bronserna alluderar ofta på den klassiska romerska mytologins backanaler, med motiv som ymninghetshorn, vinlövsrankor och thyrsosstavar, allt för att ge en festlig stämning till representativa middagar.