1030. Speglar, två snarlika, rokoko

Objektsbeskrivning
SPEGLAR, stockholmsarbeten i rokoko, två snarlika, dekor i papier maché, förgylld med polerat guld och slagmetall, bevingade genombrutna krön med dekor av blommor, rocailler och voluter, fält med graverade flätverk, konturerad ram med akantus, nedre sarg med rocailler och voluter, kvicksilverfolierade glas, 117 x 46 respektive 116 x 46,5 cm; smärre kompletteringar, lagningar, bättrad förgyllning,
LITTERATUR:
Sigurd Wallin: Möbler från svenska herremanshem, del II, Stockholm 1933, jämför snarlik spegel i Nordiska Museets samlingar sidan 206, bild 771