1028. Soffa, transition, av Joseph Ruste

Objektsbeskrivning
JOSEPH RUSTE (stolmakare i Stockholm 1772-1792/94), soffa, stockholmsarbete i transition, signerad IOSEPH RVSTE, träskuren dekor, svängd konturerad ryggbricka med dekor av akantus, krönt av blomsterkvistar, volutformade armlän, svängd frontsarg med blomstergirlanger, hörnfleuronger, avsmalande kannelerade ben, framtagen fragmentarisk originalfärg i pärlgrått, längd 208 cm; smärre dekorskador och förstärkning
LITTERATUR:
Torsten Sylvén: Stolens Guldålder, stolar & stolmakare i Sverige 1650 - 1850, Stockholm 2003, avbildad sidan 188