1027. Tebord, gustavianskt, Marieberg eller Rörstrand

Objektsbeskrivning
TEBORD, gustavianskt stockholmsarbete, tillverkat vid Marieberg eller Rörstrand, bricka av fajans med dekor i sepia av Karlberg slott efter akvarell av Johan Fredrik Martin, kanten med bandfläta och illusorisk kannelering, sengustavianskt ställ fanerat med mahogny, höjd 75, 90 x 81 cm; brickan med lagningar och retuscher, stället med smärre skador och lagningar
LITTERATUR:
Hans Frölich: Bröderna Elias och Johan Martins gravyrer, Stockholm 1939, sidan 38 ff, sidan 79 f samt katalognr 171
Helena Dahlbäck Lutteman: Svenskt porslin, Västerås 1980, jämför fajansbricka från Marieberg med bandfläta samt bricka med vy av Drottningholm efter Martin sidan 76

Motivet på brickan härrör ifrån bröderna Martins oeuvre; konstnären, tecknaren och grafikern Johan Fredrik Martin (1755-1816) och brodern, konstnären och målaren Elias Martin (1739- 1818), skapade under åren 1782-1805 serien Svenska vuer, en samling graverade avbildningar av historiskt intressanta platser och vid tiden aktuella företeelser i Sverige. Då var denna typ av dokumentering och redogörelse för samtiden och historien i det närmsta unik, ett årligt bidrag från Gustav III på 1000 riksdaler silvermynt, möjliggjorde projektet. Enligt den plan bröderna upprättade inför starten av arbetet, redogjorde Fredrik Martin för grundtanken med serien; "I genom Swenska historien göra mig und[er] rättad om märkwärdige Ställen i Riket Så i anseende till belägenheten Som Historiska händelser både i förflutne och nyare tider". Inledningsvis skapade Elias de teckningar och akvareller som tjänade som underlag för Johan Fredriks gravyrarbete, men varefter tiden gick skissade även Johan Fredrik på motiven. Vyn av Karlbergs slott på bordets fajansbricka skapades mot bakgrund av detta.