1026. Fåtöljer, ett par, gustavianska, av Erik Öhrmark

Objektsbeskrivning
ERIK ÖHRMARK (mästare i Stockholm 1777-1813/16), ett par fåtöljer, gustavianska stockholmsarbeten, signerade EÖM, båda med Stockholms stolmakarämbetes sigill, träskuren dekor av bladstav, hörnfleuronger, godronnerade benanfanger, avsmalande kannelerade ben, bemålade; smärre slitage