1024. Pallar, två stycken, gustavianska

Objektsbeskrivning
GRIPSHOLMSPALLAR, två stycken, gustavianska stockholmsarbeten, träskuren dekor, framtagen originalmålning i gulockra och pärlgrått, stämplade Biby Fideikommiss; slitage
PROVENIENS:
Biby Fideikommiss, Gillberga socken, Södermanlands län
Stockholms Auktionsverk, Klassiska, våren 2014, nr 1107