1022. Den mörnerska byrån av Johan Noræus

Objektsbeskrivning
DEN MÖRNERSKA BYRÅN av JOHAN NORÆUS (mästare i Stockholm 1769-1781), stockholmsarbete i rokoko, signerad I:NORÆUS. samt Stockholms snickarämbetes stämpel, fanerad med amarant och jakaranda, brännförgyllda beslag i brons, bukig form med parkettläggning, fronten med beslagskedjor, draghandtag i naturalistisk form, hörnen med mässingsband, nyckel finns, skiva av kalksten med dubbla åsar, höjd 84, 117 x 63 cm; smärre fanérskador, skivan samtida men möjligen ej ursprunglig
Lådan med påskrift: "Från Kåreholm till Herrborum 1905. Från Herrborum till Stockholm 1932 Eva Mörner-Montgomery"
PROVENIENS:
Kåreholms herrgård, Rönö socken, Östergötlands län
Louise Mörner gift med kammarjunkaren greve Julius Oscar Mörner
Herrborum, S:t Anna socken, Östergötlands län
greve Nils Mörner gift med grevinnan Margareta Montgomery
genom arv Eva Sofia Mörner gift med Arthur Montgomery
LITTERATUR:
Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, Östergötland, Stockholm 1909, omnämnd och avbildad i kabinettet på Herrborum sidan 75
Torsten Sylvén: Mästarnas Möbler - Stockholmsarbeten 1700-1850, Stockholm 1996, jämför mycket snarlik byrå av Johan Noræus sidan 279