1020. Kistbord

Objektsbeskrivning
KISTBORD, Skåne, Österlen, daterat 3/12 1839 och märkt med initialerna HKS HBD, på fronten dörr flankerad av två ramverk med skuren bandfläta, dörrens spegel med föreställande landskap med hus, ramverkens speglar med målade blomsteruppsatser av tulpan och rosor omgivna av målade fält, över dörren låda med skuren bladstad, den skurna och målade dekoren i grönt, rött, gult och vitt, skiva av komstasten daterad 1782 och märkt med initialerna PIS LMD, fotavslutningar i form av sulor, höjd 75, 170 x 81 cm; slitage, obetydliga retuscher, skivan lagad

LITTERATUR:
Johan Knutsson & Ulla-Karin Warberg: När färgen kom till byn - Målade allmogemöbler från norr till söder 1750-1850, Lund 2014, jämför dekor på skåp från Österlen sidan 198 & 201
Sigurd Erixon: Möbler och heminredning i svenska bygder, del I, Stockholm 1925, om kistborden som form XIV-XVI

Kistbordet har sitt ursprung i medeltidens och renässansens högreståndsmiljöer på kontinenten. I Sverige har kistbord likt auktionens tjänat som högsätesbord i Skåne, Halland, sydvästra Småland, sydvästra Västergötland och södra Bohuslän. Formen på dessa kistbord liknar dem som är typiska för Danmark, Schlesvig-Holstein, Nordtyskland, Polen och Rumänien.

Exportförbud

Ändringar