1019. Bordspendyl, högklassigt parisarbete i empire

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, högklassigt parisarbete i empire, le Voyage de l'Amour et du Temps, efter modell av Claude Galle (1759-1815) och design av Louis Simon Boizot (fransk skulptör 1743-1809), märkt Laborie à Paris (verksamma 1806-1820), matterad och polerad brännförgylld brons, i form av den unge Amor och den åldrade Chronos med attribut i Charons färja med dekor av svanhalsar och havsvidunder som färdas på ett symboliskt hav, basen med bevingade tassfötter, fronten med havsguden Neptunus attribut treudden och åran, flankerade av snäckor, hel- och halvslag, nyckel och pendel medföljer, höjd 45, 55 x 16 cm; smärre emaljskador

LITTERATUR:
Pierre Kjellberg: La Pendule Française, Paris 1997, jämför närmast identisk pendyl sidan 408 B, samt varianter på samma tema A & C
Elke Niehuser: French Bronze Clocks 1700-1830, 1999, jämför sidan 43, illustration 51
Sotheby's, Important English and European Furniture, New York 18 november 2011, nr 69, jämför snarlik bordspendyl

Den synnerligen imposanta bordspendylen utgör ett fullödigt prov på den franska empirens storslagna förmåga att omsätta den grekiska och romerska mytologins gestalter i tredimensionell form. Motivet är inspirerat av den franske poeten viscounten Joseph-Alexandre de Sêgurs (1756-1805) sångtext, där Amor sjunger: See young shepherdess, how love lets time fly. Sången avslutas med Chronos triumf: I sing my own way the old refrain of wisdom: Ah! Time lets love pass.

Temat med den unge kärleksguden Amor och den åldrade personifieringen av tiden i form av Chronos eller Saturnus utgör ett återkommande motiv i den västerländska konsten, såsom en metafor för den unga passionerade kärleken och den av visdom triumferande tiden som till slut segrar över kärleken och livet. Amor har sina klassiska attribut pilbågen och kogret med kärlekens pilar medan Chronos låter sanden rinna i timglaset och lien vilar mot hans axel, i väntan på skördetid. Livets resa i form av en båtfärd över havet utgör också en klassisk källa för författare och konstnärer att hämta inspiration ifrån, inte minst under romantiken vid 1700-talets slut.