1004. Spegellampett, gustavianskt stockholmsarbete

Objektsbeskrivning
SPEGELLAMPETT, gustavianskt stockholmsarbete, Lago Lundéns krets, för två ljus, träskuren dekor, förgylld i deux couleurs med polerat guld och slagmetall, krönet med dekor av humlekvistar och bandfläta, ramen med dubbel pärlstav, kvicksilverfolierat glas, ljusarm i mässing, 75 x 45 cm; torrsprickor, krönet och ljusarm med lagningar
LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, jämför spegellampetter sidan 168ff

Ändringar
Ljusarm med lagning. Candle-holder with repair