2287. Gustaf Tenggren, Pantlånaren

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Pantlånaren
Signerad Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 28,5 x 23 cm.
Utförd 1917
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010