2286. Gustaf Tenggren, Den rike mannen och Lasarus

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Den rike mannen och Lasarus
Signerad och daterad G. Tenggren 1919. Akvarell med täckvitt på papper, 25 x 22 cm.
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta. 2010