2285. Gustaf Tenggren, Willy Grebst i Vilda Västern

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Willy Grebst i Vilda Västern
Signerad Tenggren. Tuschlavering på papper, 29 x 26,5 cm.
Utförd 1918