2283. Gustaf Tenggren, Landskap från Catalina Island

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Landskap från Catalina Island
Signerad och daterad Tenggren -36. Akvarell med täckvitt på papper, 47 x 32,5 cm.
Utförd i USA
Walt Disney köpte ett verk av Gustaf Tenggren med motiv från Catalina
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010