2282. Gustaf Tenggren, Willy Grebst på café

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Willy Grebst på café
Signerad och daterad Tenggren 17. Tuschlavering på papper, 27,5 x 21,5 cm.
UTSTÄLLD
Svenska Konstnärer från Amerika, Örebro Slott, 2001