2281. Gustaf Tenggren, Caféscen

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Caféscen
Signerad Tenggren. Tuschlavering med täckvitt på papper, 22,5 x 28 cm.
Utförd 1918