2280. Gustaf Tenggren, Byscen från Söderhavet

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Byscen från Söderhavet
Signerad och daterad Tenggren 1918. Akvarell på papper, 31 x 21,5 cm.
UTSTÄLLD
Svenska Konstskatter från Amerika, Örebro Slott, 2001
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010