2278. Gustaf Tenggren, Faun och nymf

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Faun och nymf
Signerad och daterad G. A. Tenggren 14. Akvarell med täckvitt på papper, 23 x 27 cm.
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009