2277. Gustaf Tenggren, Flygande troll med flicka

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Flygande troll med flicka
Signerad G. Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 29,5 x 29 cm.