2275. Gustaf Tenggren, Kungen och döden

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
"Det var en gammal man i pilgrimsdräkt"
Signerad G. Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 23 x 22 cm.
Illustration till Beth Birkenhains "Kungen och döden", ur "Bland Tomtar och Troll" från 1920

UTSTÄLLD
Svenska konstskatter från Amerika, Örebro slott, 2001
Borås Konstmuseum, 2009

LITTERATUR
Lars Emanuelsson: Gustaf Tenggren - En biografi, Bonnier, Kartago, Stockholm 2014, avbildad helsida sidan 59