2274. Gustaf Tenggren, Valborgsmässoafton

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Valborgsmässoafton
Signerad och daterad Tenggren -16. Akvarell med täckvitt på papper, 35 x 27,5 cm.
.
Prins Eugens Waldemarsudde önskar hösten 2015 låna detta verk till en utställning om Symbolismen i nordisk sekelskiftskonst (19 september, 2015 - 21 januari, 2016). I utställningen kommer bland annat förhållandet mellan Symbolismen, myt och saga att behandlas.