2273. Gustaf Tenggren, Älva

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Älva
Signerad Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 31,5 x 29,5 cm.
Utförd 1917
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
.
Prins Eugens Waldemarsudde önskar hösten 2015 låna detta verk till en utställning om Symbolismen i nordisk sekelskiftskonst (19 september, 2015 - 21 januari, 2016). I utställningen kommer bland annat förhållandet mellan Symbolismen, myt och saga att behandlas.