2272. Gustaf Tenggren, Blanka-Maretas äventyr

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Blanka-Maretas äventyr
Signerad och daterad Tenggren 1918. Akvarell med täckvitt på papper, 30,5 x 23,5 cm.
Ej använd illustration till Ellen Lundberg-Nybloms "Blanka-Maretas äventyr", ur "Bland Tomtar och Troll" från 1918
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009