2270. Gustaf Tenggren, Våren

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Våren
Signerad G. Tenggren. Akvarell och gouache med täckvitt, 22,5 x 16,5 cm.
Utförd 1924 i USA
Skiss till kalender för Berwind-White Col Company
UTSTÄLLD
Svenska Konstskatter från Amerika, Örebro Slott, 2001
Borås Konstmuseum, 2009