2269. Gustaf Tenggren, Siegfried

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Siegfried
Signerad och daterad Tenggren 1932. Akvarell med täckvitt på papper, 30,5 x 23,5 cm.
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010
LITTERATUR
Gertrude Henderson: The Ring of the Nibelung, Alfred A. Knopf, New York 1939, avbildad på omslaget
Lars Emanuelsson: Gustaf Tenggren - En biografi, Bonnier, Kartago, Stockholm 2014, avbildad helsida sidan 129