2268. Gustaf Tenggren, Rödluvan

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Rödluvan
Signerad Tenggren. Akvarell papper, 32,5 x 28 cm.
Utförd 1916
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010