2266. Gustaf Tenggren, Spelman

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Spelman
Signerad och daterad Tenggren 1918. Akvarell med täckvitt på papper, 11,5 x 10 cm.
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010