2264. Gustaf Tenggren, Kvistvättens knyte

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Kvistvättens knyte
Signerad Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 21 x 21 cm.
Utförd 1917
Illustration till "Bland Tomtar och Troll", Gustaf Tenggrens första för bokserien
LITTERATUR
Lars Emanuelsson: Gustaf Tenggren - En biografi, Bonnier, Kartago, Stockholm 2014, avbildad helsidan sidan 48