2263. Gustaf Tenggren, Stridsscen till sjöss

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Stridsscen till sjöss
Signerad Gustaf Tenggren. Tuschlavering med täckvitt på papper, 53 x 31,5 cm.
Utförd 1914
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
LITTERATUR
Lars Emanuelsson: Gustaf Tenggren - En biografi, Bonnier, Kartago, Stockholm 2014, avbildad helsida sidan 21 (med titeln: "Strid till havs")
.
I denna akvarell kan man tydligt se att Gustaf Tenggren inspirerats av den finländske konstnären Akseli Gallen-Kallela .