2259. Gustaf Tenggren, Äktenskapsbryterskan

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Äktenskapsbryterskan
Signerad Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 47 x 39,5 cm.
Utförd 1919
Ur Cecil De Milles stumfilm "Intolerance", affisch för biografen Palladium
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010