2258. Gustaf Tenggren, Jungfrun av Orleans

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Jungfrun av Orléans
Signerad G. Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 47 x 40 cm.
UTSTÄLLD
Borås Konstmuseum, 2009
.
Akvarellen visar Jeanne d'Arcs martyrdöd vid bålbränningen, ur Cecil B DeMilles stumfilm "Jungfrun av Orléans", affisch för biografen Palladium