2257. Gustaf Tenggren, Strömkarlen

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Strömkarlen
Signerad Tenggren. Akvarell med täckvitt, 12 x 11 cm.
Utförd 1918-19
PROVENIENS
Knut and Inger Lignell, Göteborg
därefter i arv till nuvarande ägare
.
Prins Eugens Waldemarsudde önskar hösten 2015 låna detta verk till en utställning om Symbolismen i nordisk sekelskiftskonst (19 september, 2015 - 21 januari, 2016). I utställningen kommer bland annat förhållandet mellan Symbolismen, myt och saga att behandlas.