2255. Gustaf Tenggren, Huldra

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Huldra vid skogskällan
Signerad Tenggren. Akvarell med täckvitt, 12 x 11 cm.
Utförd 1918-19
PROVENIENS
Knut and Inger Lignell, Göteborg
därefter i arv till nuvarande ägare