2254. Gustaf Tenggren, Prinsessan och häxan

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Prinsessan och häxan
Signerad och daterad G. Tenggren 1918. Akvarell med täckvitt på papper, 20,5 x 17 cm.
UTSTÄLLD
Svenska Konstskatter från Amerika, Örebro Slott, 2001
Borås Konstmuseum, 2009
Åbergs Museum, Bålsta 2010