2253. Gustaf Tenggren, Självporträtt

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Självporträtt
Signerad Gustaf Tenggren. Akvarell med täckvitt på papper, 18 x 12,5 cm
Utförd ca 1914

Ändringar
Utrop / estimate 18.000-20.000