2252. Gustaf Tenggren, Susanna och Gubbarna

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GUSTAF ADOLF TENGGREN
1896-1970
Susanna och Gubbarna
Signerad och daterad G. Tenggren 1919. Akvarell med täckvitt på papper, 23 x 21 cm.