1521. Senantikt romerskt porträtthuvud

Objektsbeskrivning
SENANTIKT ROMERSKT PORTRÄTTHUVUD, 250-talet e Kr, lokal skulpturskola, marmor, monterad på sockel, höjd 25 cm, inkl sockel 35,5 cm
PROVENIENS: Biblioteksrådet vid Kungliga Biblioteket samt ställföreträdande Riksbibliotikarien Harry Järv
Inköpt i Rom maj 1962.