1198. Afshar, semiantik

Objektsbeskrivning
AFSHAR, semiantik, 220 x 174 cm; jämnt ställvis sliten, delvis korroderad, trampveck