1197. Anatol, Karapinar, antik

Objektsbeskrivning
ANATOL, Karapinar, antik, 278 x 142 cm; lagning