1195. Vävd tapet med motiv från Gamla Testamentet

Objektsbeskrivning
VÄVD TAPET, Flandern, Antwerpen, sannolikt Michiel Wauters (1648-1679) verkstad efter Abraham Jansz. van Diepenbeeck's (1596-1675) kartonger, ca 1660-1679, ull med silkeinslag, motiv föreställande Kung Salomo förleds att dyrka avgudar (1 Konungaboken, kapitel 11), bred bård med offeraltare, lamm och get, girland av lagerblad och frukter, karyatider med kapitäl i form av ymniga fruktkorgar, parställda papegojor och påfågelspar bland ymnighetshorn, 375 x 480 cm; uppfodrad, skador, lagningar, bristningar och fläckar
Offeraltaret, lammet och geten är alla referenser till hedniskt kultutövande.
PROVENIENS:
När John Böttiger genomför sin inventering av vävda tapeter i svenska privata samlingar på 1920-talet ingår en svit om tre tapeter med motiv hämtade från kung Salomo's historia, varav den aktuella är en, i diplomaten Conseiller de Légation Harry Ax:son Johnsons (1881-1939) ägo.
HISTORIK:
Abraham Van Diepenbeeck var en välkänd målare och gravör i Antwerpen, som ofta anlitades när kartonger till tapettillverkningen skulle skapas. Under de sista 20 åren av sin levnad producerade han inte mindre än tio sviter av tapetförlagor/kartonger, alla utom en till bröderna Philip och Michiel Wauters, som var de ledande tapettillverkarna i Antwerpen under 1600-talets andra hälft. Tapetsviten med motiv från Salomo's historia har ursprungligen haft åtta scener. Idag finns endast kännedom om ett fåtal vävda tapeter från de sviter som tillverkades: två tapeter på Powis Castle and Gardens, Powys, Wales och de tre som Böttiger fann vid sin inventering, varav den aktuella tapeten är en.
MOTIV:
Salomo hade många utländska gemåler som tillbad sina egna gudar. När kungen blev gammal förledde de honom att dyrka dessa för judendomen främmande avgudar. Här avbildas Salomo framför en gyllene staty av Jupiter, vars draperi en tjänare drar åt sidan. Vid kungen står tre kvinnor, varav den ena ivrigt pekar mot den hedniska bildstoden.
LITTERATUR:
Avbildad i John Böttiger, Tapisseries à figures des XVIe et XVIIe siècles appartenant à des collections privées de la Suède, Stockholm 1928, pl. 74, s. 85ff
Jmf en närmast identisk tapet på Powis Castle and Gardens, Powys, National Trust Collections Inventory Number 1181083, 381 x 472 cm
David W. Steadman, Abraham van Diepenbeeck, seventeenth century Flemish painter, Michigan, 1982
Marthe Crick-Kuntziger, Contibution à l'histoire de la tapisserie anversoise: les marques et les tentures de Wauters', in Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art, 5, 1935, pp. 35-44