1194. Vävd tapet motiv från Gamla Testamentet

Objektsbeskrivning
VÄVD TAPET, del av, möjligen Antwerpen, Flandern, 1600-talets mitt, ull med silkeinslag, motiv föreställande Den ödmjuke officern inför Elia och Elias himmelsfärd (2 Kung, kap. 1 & 2), 225 x 370 cm; uppfodrad, bården omarbetad, skador, lagningar, bristningar och fläckar
HISTORIK:
Motiven är hämtade från Andra Konungaboken och berättelsen om profeten Elia. Framför profeten har en officer, utsänd av den sjuke konungen, ödmjukt fallit ner på knä. En ängel viskar till Elias att han skall följa krigaren. I bakgrunden stiger Elias mot himlen i en brinnande vagn dragen av hästar. Han tappar sin mantel som Elisa sträcker sig efter. Längre bort syns en grupp lärjungar till profeten.
LITTERATUR:
Jmf tapet på Lyme Park, Cheshire, England, National Trust Collections, Inventory Number 500339.2