1193. Broderi omkring 1700

Objektsbeskrivning
BRODERI, del av, möjligen England, omkring 1700, petit points i ull och silke, motiv föreställande Rebecka vid brunnen (GT 1 Mos. 24:15), 56,5 x 43 cm; uppfodrat på väv och monterat
HISTORIK:
Motivet är hämtat från berättelsen om hur Abrahams son Isak fick sin hustru Rebecka. Abraham hade sänt ut sin tjänare till sitt gamla hemland och stad för att hämta en hustru till sonen Isak. Tjänaren skulle vid stadens brunn ställa frågan till en av flickorna: "Räck mig Din kruka så att jag får dricka!" Och om hon då svarade "Drick Du, och jag skall ge Dina kameler vatten också" var det rätt flicka. Den flicka som svarade rätt var Rebecka, dotter Betuel, som var son till Milka, Abrahams bror Nachors hustru. (GT 1 Mos. 24)