1188. Duk och servietter 11 st med kineserier

Objektsbeskrivning
DUK och SERVIETTER, 11 st., linne, mittfältet med kinesiska pagoder, bred bård med blom- och bladverk, hörnen med kineserier, inre smalbård i form av lambrekäng, yttre geometrisk smalbård, märkta med monogrammet LS 12 (Lothigius & Stridbeck) i rött broderi, duken 310 x 150 cm, servietterna cirka 73 x 78 cm vardera; fläckar, missfärgningar efter förvaring, tre servietter med slitage, två servietter 84 x 81 cm vardera
PROVENIENS:
Hovrättsrådet Isak Johan Gustaf Lothigius (1827-1904)
g.m. Emilia Augusta Klementina Stridbeck
sedermera dottern Emilia Augusta Clementina Broomé (1866-1925)
vidare genom arv