1186. Duk damast C G Widlund Tranjerdstorp

Objektsbeskrivning
DUK, halvblekt linnedamast, "Ymnighetshornet" eller Wäsemönstret, C G Widlund, Tranjerdstorp, invävd signatur C. W. T:TORP SVERIGE 235 x 133 cm; fläckar
HISTORIK:
Godsägaren Carl G Widlund upprättade på herrgården Tranjerdstorp i Värmland ett litet, men synnerligen högklassigt damastväveri. Han tillvaratog och bevarade gamla vävtekniker som under 1900-talets första hälft blev alltmer ovanliga. Widlunds produktion var alltid av yppersta klass och han gav aldrig avkall på kvalitén vid produktionen. Mönstret "Ymnighetshornet" eller Wäsemönstret vävdes för första gången 1922. Förlagan var en äldre duk från Väse i Värmland.
LITTERATUR:
Se bild i Berit Eldvik, Den dansande damastvävaren, Stockholm 1999, s. 41 resp. s. 209