1178. Skåp, Storsjöområdet, Jämtland daterat 1820

Objektsbeskrivning
STÅNDSKÅP, s.k. storschskåp eller förlåtanskåp, Storsjöområdet, Jämtland, möjligen Hagaverkstaden, Lockne socken, märkt KED 1820, imitationsmåleri, krönet med marmorering, dörrar med draperier, centralt placerad bukett, insidan med spaljédekor och rosetter, fyra fasta hyllor varav med en skedurtag, höjd 188, 118 x 37 cm; slitage
PROVENIENS:
Karin Ersdotter, Kroksgården, Dvärsätt, vars initialer finns på skåpet
sedermera stod skåpet på gårdarna Lugnet och Dalhem, båda i Dvärsätt
vidare i arv inom familjen
LITTERATUR:
Maj Nodermann: Mästare och Möbler - Jämtländska målare, bildhuggare, hantverkare och deras produkter, Uddevalla 1990, sidan 89 ff
Johan Knutsson & Ulla-Karin Warberg: När färgen kom till byn - Målade Allmogemöbler från norr till söder 1750-1850, Lund 2014, sidan 70 ff

Exportförbud

Ändringar