1175. Bordspendyl, parisarbete, av Gérard-Jean Galle

Objektsbeskrivning
BORDSPENDYL, parisarbete, Restauration, av Gérard-Jean Galles verkstad (bronsgjutare och förgyllare i Paris 1815-1836), urtavlan märkt Galle rue Vivienne N:o 9, matterad och polerad brännförgylld brons, bas på tassfötter, kymation, fronten med växtornament, urhus med Amors attribut båge och pilkoger, sidan med fackla symboliserande kärlekens eld, stående kvinna med Amor, hel- och halvslag, nyckel och pendel medföljer, höjd 49, 30 x 15 cm; slitage, smärre emaljnagg

Gérard-Jean Galle (1788-1846) var den kände bronsgjutaren Claude Galles äldste son och tog vid faderns död 1815 över verkstaden. På Stockholms slott återfinns flera bordspendyler med kandelabrar av Gérard-Jean Galle.