1169. Soffa, sengustaviansk, tillskriven Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
SOFFA, sengustavianskt stockholmsarbete, tillskriven Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21), träskuren dekor, massiv mahogny, ryggen med balusterformade spjällor, linsanfanger, balusterformade ben, längd 186 cm; smärre slitage och lagningar, obetydliga kompletteringar
LITTERATUR:
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför stolsmodeller sidan 79, 130f & 176